logga


Om mig:

Jag är socionom, leg psykoterapeut. (systemisk/familjeterapeutisk inriktning)

Handledare i psykoterapi.

Utbildad i sexologi.

Utbildad i EMDR metoden - certifierad EMDR terapeut

Utbildad i klinisk hypnos

Utbildad i mentaliseringsbaserad psykoterapi (MBT) vid Karolinska Institutet i Stockholm

Behandling av kronisk traumatisering och dissociation - fasorienterad behandling i praktiken under åren 2014-2015 med Suzette Boon.

Har erfarenhet av att arbeta med symboldrama

Min målsättning är att vara lyhörd för den problematik som du söker för och att anpassa mina verktyg därefter. Eftersom vi människor sinsemellan är olika och dessutom har olika behov i olika skeden i livet ser jag det som en tillgång till flera perspektiv och metoder. Det är utgångspunkten för min integrativa inriktning.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta inom vuxenpsykiatri och har även arbetat flera år inom barn- och ungdomspsykiatri.psykoterapi, Linköping, PSYKOLOG, rådgivning, krissamtal,individ och par, centrala Linköping